ตรวจเยี่ยมด้านแรงงานต่างด้าวการค้ามนุษย์ ยาเสพติด และการจัดระเบียบสังคม จังหวัดอุบลราชธานี

Post on 17 มกราคม 2561
by Ubonratchathani
ฮิต: 109

 

วันที่ 16 ม.ค. 61 เวลา 09.00 น. พล.ท.ดำริห์ สุขพันธ์ุ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมด้านแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ ยาเสพติด และการจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พล.ต.พูลศักดิ์ สมบูรณ์ ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่9/ รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.บ.(ท.),ปลัดจังหวัด,จัดหางานจังหวัด,แรงงานจังหวัด,ประกันสังคมจังหวัด,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด,พมจ.อ.บ.ตม.จว.อ.บ.,และ ภ.จว.อ.บ. ให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยายสรุปจากหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เวลา 11.30 น. พล.ต.ท.ดำริห์ สุขพันธ์ุ และคณะชุดตรวจบูรณาการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 แห่งและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฏหมายแรงงานผลการปฏิบิติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย