อบรมโครงการสร้่างการรับรู้สิทธิด้านความปลอดภัยต่อแรงงานต่างด้าว

Post on 14 ธันวาคม 2560
by Ubonratchathani
ฮิต: 152

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการสร้างการรับรู้สิทธิด้านความปลอดภัยต่อแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันการประสบอันตรายและโรคจากการทำงาน การดูแลสุขภาพ รวมทั้งวินัยในการทำงาน โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมสร้างการรับรู้ ได้แก่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีแรงงานเมียนมา เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน ณ บริษัท เวอร์เท็กซ์ แอพพาเรล จำกัด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี