รับมอบเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

Post on 21 พฤศจิกายน 2560
by Ubonratchathani
ฮิต: 170

                      วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 สิบเอกยุทธศักดิ์ ศรีวรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับมอบเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ และร่วมประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี