ประชุมหน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Post on 02 พฤศจิกายน 2560
by Ubonratchathani
ฮิต: 190

 

 

       วันที่  1 พ.ย  2560 ส.อ ยุทธศักดิ์  ศรีวรกุล  รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมหน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน 5 หน่วยงาน  เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ  เทศบาลเมืองเดชอุดม   เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  และเทศบาลตำบลน้ำยืน รวม 15 คน โดยได้กำชับให้หน่วยงานฝึกอบรมฯฯปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฏกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556 และเป็นเครือข่ายให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่สถานประกอบการและประชาชน เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทงณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี