ร่วมถวายกฐินพระราชทานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Post on 19 ตุลาคม 2560
by Ubonratchathani
ฮิต: 191

วันที่ 19 ต.ค. 2560 สอ.ยุทธศักดิ์ ศรีวรกุล รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานถวายพระกฐินพระราชทาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ณ วัดบางกระเบา (พระอารามหลวง) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี จำนวนเงิน 2,891,693.75 บาท