รับคำร้องลูกจ้าง

Post on 16 ตุลาคม 2560
by Ubonratchathani
ฮิต: 215

วันที่ 11 ต.ค. 2560 สสค.อุบลราชธานี มอบให้นางสาวนวลจันทร์ ทุ่งมล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
รับคำร้องกรณีลูกจ้างนายประยงค์ วงศ์อนุ กับพวกรวม 8 คน ยื่นคำร้องว่านายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง
เป็นเงินจำนวน 42,020 บาท ซึ่งนายจ้าง นายอนุวรรัตน์ ไธสงค์สิริ นัดลูกจ้างท่ตรวจสอบรายละเอียด
จำนวนวันทำงาน จำนวนค่าจ้างให้ตรงกัน