แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

แบบสำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ

 
 

ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การประกวดมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดดประชาสัมพันธ์

Post on 03 พฤษภาคม 2562
by Ubonratchathani
ฮิต: 105
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (DOC050319-05032019114241.pdf)DOC050319-05032019114241.pdf 144 kB