แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

แบบสำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ

 
 

คำสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

Post on 03 พฤษภาคม 2562
by Ubonratchathani
ฮิต: 101
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (DOC050319-05032019114205.pdf)DOC050319-05032019114205.pdf 42 kB