แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

แบบสำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ

 
 

ขอส่งสำเนากระทรวงการต่างประเทศ ฯ ในการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางราชการเป็นหมู่คณะที่มีผู้ร้องมากกว่า 20 ราย

Post on 04 เมษายน 2562
by Ubonratchathani
ฮิต: 124
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (DOC040419-04042019105739.pdf)DOC040419-04042019105739.pdf 61 kB