แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

แบบสำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ

 
 

ขอความร่วมมือมายังจังหวัดเพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

Post on 28 มีนาคม 2562
by Ubonratchathani
ฮิต: 93
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (DOC032819-03282019104221.pdf)DOC032819-03282019104221.pdf 1813 kB