แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

แบบสำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ

 
 

ขอความร่วมมืิอสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

Post on 18 มีนาคม 2562
by Ubonratchathani
ฮิต: 111
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (DOC031819-03182019102252.pdf)DOC031819-03182019102252.pdf 318 kB