กิจกรรม

สสค.อุบลราชธานี ได้ดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มลูกจ้างในงานก่อสร้าง

Post on 22 พฤษภาคม 2563
by Ubonratchathani
ฮิต: 10

วันที่ 20 พ.ค. 63
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มลูกจ้างในงานก่อสร้างจากอำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน 13 คน ได้รับค่าจ้างค้างจ่าย จำนวน 96,400 บาท