กิจกรรม

สสค.อุบลราชธานี ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

Post on 22 พฤษภาคม 2563
by Ubonratchathani
ฮิต: 10

วันที่ 19 พ.ค.63
นางระพีพรรณ รัตนบริหาร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบส.อ.ยุทธศักดิ์ ศรีวรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และคณะทำงานตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
1. บจก.ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล
2. บจก.อุบล ไบโอก๊าซ
3. บจก.เอ็นพี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี่