กิจกรรม

สสค.อุบลราชธานี จัดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ 2563

Post on 22 พฤษภาคม 2563
by Ubonratchathani
ฮิต: 10

วันที่ 21 พ.ค. 63
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งให้แก่แรงงานนอกระบบ และพัฒนาความรู้ความสามารถของแรงงานนอกระบบให้สามารถเข้าถึงบริการจากภาครัฐ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 55 คน ณ หอประชุมอำเภอเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี