กิจกรรม

สสค.อุบลราชธานี ออกเยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 ตามโครงการ"ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

Post on 23 เมษายน 2563
by Ubonratchathani
ฮิต: 18
     วันที่ 21 เมษายน 2563
นางระพีพรรณ รัตนบริหาร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 ตามโครงการ"ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" จำนวน 3 ครัวเรือน ดังนี้
     1) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งศรีอุดม ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และ อสม. ตรวจเยี่ยมครอบครัวของนางสาวสอน กัญญาพันธ์ และครอบครัวของนายโสภา สะถา ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
     2) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสำโรง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง สำนักงานสัสดีอำเภอสำโรง กำนัน และ อสม. ตรวจเยี่ยมครอบครัวของนางหว่าน แก้วคำบง ในเขตพื้นที่อำเภอสำโรง จ.อุบลราชธานี
     ทั้งนี้ ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้ความรู้ ส่งเสริมทักษะในการดำรงชีวิต และมอบหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)