กิจกรรม

สสค.อุบลราชธานี สร้างการรับรู้เรื่องสิทธิ หน้าที่ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน

Post on 09 มกราคม 2563
by Ubonratchathani
ฮิต: 50

 วันที่ 8 มกราคม 2563 ส.อ.ยุทธศักดิ์ ศรีวรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี สร้างการรับรู้เรื่องสิทธิ หน้าที่ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงานและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่มีผลบังคับใช้ในเดือน ม.ค.2563 ตามโครงการคุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ให้กับผู้ถูกควบคุมความประพฤติ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงาน จำนวน 150 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี