กิจกรรม

สสค.อุบลราชธานี จัดประชุมหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

Post on 09 มกราคม 2563
by Ubonratchathani
ฮิต: 50

วันที่ 8 มกราคม 2563 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานของหน่วยฝึกฯ โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยฝึกฯ เป็นไปตามกฎกระทรวง พ.ศ.2556 และเป็นการประสานงานเครือข่ายด้านความปลอดภัยในกรณีเกิดอุบัติภัยร้ายแรง ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี