กิจกรรม

สสค.อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมการจ้างงานลูกจ้างผู้สูงอายุ

Post on 06 ธันวาคม 2562
by Ubonratchathani
ฮิต: 61

  วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบนายวีระชาติ บุญเข้ม และนางฐนิตา เวฬุวนาธร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ตรวจเยี่ยมการจ้างงานลูกจ้างผู้สูงอายุ จำนวน 1 คน ณ เทสโกโลตัส สาขาเขมราฐ และตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานในสถานประกอบกิจการเขตอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 7 แห่ง พบปฏิบัติไม่ถูกต้อง 1 แห่ง พนักงานตรวจแรงงานจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป