กิจกรรม

สสค.อุบลราชธานี ตรวจแรงงานสถานประกอบกิจการ ...

Post on 01 พฤศจิกายน 2562
by Ubonratchathani
ฮิต: 86

  วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายอุดม หฤษฎ์วงศ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบนางธีราดา  ศรีนุเสน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  และนางสาวภารดี ทองวร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ตรวจสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ รวม 2 แห่ง พบปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จำนวน 1 แห่ง พนักงานตรวจแรงงานจะได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป