กิจกรรม

สสค.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง

Post on 18 ตุลาคม 2562
by Ubonratchathani
ฮิต: 57

  วันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง ณ โรงแรมเดอะรีเจันท์ อุบลราชธานี ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 74 คน โดยให้ความรู้ในเรื่อง (1)มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยฯ (2)สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และ(3)การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการปฐมพยาบาลเกี่ยวกับการปฎิบัติการเพื่อช่วยฟื้นการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดที่หยุดทำงานอย่างกะทันหัน เพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นเองได้ตามปกติ โดยไม่เกิดความพิการของสมอง (Cardiopulmonary resuscitation : CPR)