กิจกรรม

สสค.อุบลราชธานี ร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

Post on 18 ตุลาคม 2562
by Ubonratchathani
ฮิต: 48

  วันที่16 ตุลาคม 2562 เวลา 22.45 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบนายวีระชาติ บุญเข้ม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายพรชัย สุรพล นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดระเบียบสังคมในสถานประกอบกิจการสถานบริการในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 แห่ง พบว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ทั้ง 3 แห่ง พนักงานตรวจแรงงานจะได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป