กิจกรรม

สสค.อุบลราชธานี ตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

Post on 25 กรกฎาคม 2562
by Ubonratchathani
ฮิต: 98

   วันที่ 24 กรกฏาคม 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบส.อ.ยุทธศักดิ์ ศรีวรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ตวรจประเมินฯ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี) และ บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาวารินชำราบ