กิจกรรม

สสค.อุบลราชธานี ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการตามแผนปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

Post on 22 กรกฎาคม 2562
by Ubonratchathani
ฮิต: 120

   วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบนางสาวชุติมา บุญเรืองศรี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการตามแผนปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเขตพื้นที่อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 แห่ง พบปฏิบัติไม่ถูกต้อง 2 แห่ง พนักงานตรวจแรงงานจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป