กิจกรรม

สสค.อุบลราชธานี ตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

Post on 22 กรกฎาคม 2562
by Ubonratchathani
ฮิต: 157

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบส.อ.ยุทธศักดิ์ ศรีวรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ตวรจประเมินฯ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี และ หจก.ศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วิส 1997