กิจกรรม

สสค.อุบลราชธานี ตรวจแรงงานสถานประกอบกิจการประเภทโรงงานผลิตน้ำแข็ง

Post on 22 กรกฎาคม 2562
by Ubonratchathani
ฮิต: 152

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบนางสาวนวลจันทร์ ทุ่งมล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจแรงงานสถานประกอบกิจการประเภทโรงงานผลิตน้ำแข็ง โดยบูรณาการตรวจร่วมกับผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร ในการคุ้มครองแรงงาน และสุขลักษณะในกระบวนการผลิต รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่พันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ณ สถานประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งในเขตพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
1. หจก.พิบูลมังสารหารวารีเทพ
2. หจก.ไทยกิจวารี
3. บจก.ไทเกอร์ พิบูลมังสาหาร