085054
Today
Yesterday
This Week
Last year
This Month
Last Month
This year
39
111
275
83858
1996
4609
85054

Your IP: 192.168.2.69
2019-07-16 01:38

ขั้นตอนการรับและวินิจฉัยคำร้อง

หน้าหลัก

สสค.อุบลราชธานี ตรวจแรงงานสถานประกอบกิจการ

Post on 21 มิถุนายน 2562
by Ubonratchathani
ฮิต: 16

          วันที่ 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบนางสาวนวลจันทร์ ทุ่งมล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวชุติมา บุญเรืองศรี นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ ตรวจแรงงานสถานประกอบกิจการ โดยบูรณาการตรวจร่วมกับผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการคุ้มครองแรงงานและสุขลักษณะในกระบวนการผลิต รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ณ สถานประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตดำรงวาณิช 2.บริษัท อุบลน้ำทิพย์ จำกัด