082479
Today
Yesterday
This Week
Last year
This Month
Last Month
This year
23
149
443
80825
4030
5082
82479

Your IP: 192.168.2.69
2019-06-26 05:19

หน้าหลัก

สสค.อุบลราชธานี ร่วมสร้างการรับรู้ภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน

Post on 21 พฤษภาคม 2562
by Ubonratchathani
ฮิต: 18

  วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบส.อ.ยุทธศักดิ์ ศรีวรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ร่วมสร้างการรับรู้ภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ตามโครงการพ้ฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพและส่งเสริมการค้า การลงทุน และบริการ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ให้กับผู้ฝึกอบรม สาขานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมอบต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี