102589
Today
Yesterday
This Week
Last year
This Month
Last Month
This year
120
146
363
101327
1846
7249
102589

Your IP: 192.168.2.69
2019-10-15 16:11

ขั้นตอนการรับและวินิจฉัยคำร้อง

.

หน้าหลัก

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน สถานประกอบกิจการ และรัฐวิสาหกิจ ร่วมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562

Post on 02 พฤษภาคม 2562
by Ubonratchathani
ฮิต: 90

    วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน สถานประกอบกิจการ และรัฐวิสาหกิจ ร่วมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 ณ ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และสนามหน้าลานขวัญเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี  ในงานประกอบด้วยกิจกรรม การบริจาคโลหิต การมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนดีแต่ยากจน การมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดนิทรรศการ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการมอบรางวัลให้กับผู้ใช้แรงงาน มีผู้มาร่วมงาน 500 คน