102602
Today
Yesterday
This Week
Last year
This Month
Last Month
This year
133
146
376
101327
1859
7249
102602

Your IP: 192.168.2.69
2019-10-15 16:49

ขั้นตอนการรับและวินิจฉัยคำร้อง

.

หน้าหลัก

สสค.อุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ (การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ) ประจำปี 2562

Post on 19 มีนาคม 2562
by Ubonratchathani
ฮิต: 116

 วันที่ 15 มี.ค.62 

  จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ (การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ) ประจำปี 2562 โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี บูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการ ดังนี้

   1.ประชุมปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัด

   2.บรรยายให้ความรู้เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย โดย เทศบาลนครอุบลราชธานี

   3.ฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercis:TTX)

   4.ตรวจสอบ และตรวจตราเครื่องมืออุปกรณ์ด้บเพลิงในแต่ละชั้น

   5. สาธิตและฝึกดับเพลิงเบื้องต้น

   6. ฝึกการอพยพหนีไฟ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์