119522
Today
Yesterday
This Week
Last year
This Month
Last Month
This year
112
166
112
117650
4335
5565
119522

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-19 17:13

ขั้นตอนการรับและวินิจฉัยคำร้อง

หน้าหลัก

สสค.อุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในลูกจ้างที่เป็นวัยรุ่น

Post on 19 มีนาคม 2562
by Ubonratchathani
ฮิต: 218

วันที่ 15 มี.ค. 2562   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบนายพรชัย สุรพล นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในลูกจ้างที่เป็นวัยรุ่น เพื่อส่งเสริมให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ มีสถานประกอบกิจการที่ร่วมกิจกรรม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ดี แอดคอร์ด จำกัด และบริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัด