082480
Today
Yesterday
This Week
Last year
This Month
Last Month
This year
24
149
444
80825
4031
5082
82480

Your IP: 192.168.2.69
2019-06-26 05:27

หน้าหลัก

สสค.จังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมให้ความรู้ตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

Post on 27 กุมภาพันธ์ 2562
by Ubonratchathani
ฮิต: 60

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมให้ความรู้ตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงาน และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี