085050
Today
Yesterday
This Week
Last year
This Month
Last Month
This year
35
111
271
83858
1992
4609
85050

Your IP: 192.168.2.69
2019-07-16 01:31

ขั้นตอนการรับและวินิจฉัยคำร้อง

กิจกรรม ข้อมูล ข่าว

สสค.อุบลราชธานี ตรวจกำกับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Post by Ubonratchathani
on 10 กรกฎาคม 2562
ฮิต: 14

    วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบนายวีระชาติ บุญเข้ม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายพรชัย สุรพล นักวิชาการแรงงาน ตรวจกำกับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น(CPR) ณ บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด หน่วยผลิตอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีสถานีดับเพลิงลาดยาว เป็นหน่วยฝึกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้ดำเนินการ

 

 

สสค.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อกฎหมายแรงงานร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

Post by Ubonratchathani
on 10 กรกฎาคม 2562
ฮิต: 4

    วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบนายปรัศนัย สวามิชัย ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อกฎหมายแรงงานร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี กรณี ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ กรณี ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎร ค้างจ่ายค่าจ้างการจ้างงาน หนี้เงินสำรองจ่ายการหาเสียง ค่าเช่ารถพร้อมค่าน้ำมันรถหาเสียง และค่าจ้างทำป้ายโฆษณาหาเสียง

 

 

สสค.อุบลราชธานี ตรวจแรงงานสถานประกอบกิจการ

Post by Ubonratchathani
on 21 มิถุนายน 2562
ฮิต: 15

          วันที่ 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบนางสาวนวลจันทร์ ทุ่งมล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวชุติมา บุญเรืองศรี นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ ตรวจแรงงานสถานประกอบกิจการ โดยบูรณาการตรวจร่วมกับผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการคุ้มครองแรงงานและสุขลักษณะในกระบวนการผลิต รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ณ สถานประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตดำรงวาณิช 2.บริษัท อุบลน้ำทิพย์ จำกัด

สสค.อุบลราชธานี ตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562

Post by Ubonratchathani
on 21 มิถุนายน 2562
ฮิต: 21

   วันที่ 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบส.อ.ยุทธศักดิ์ ศรีวรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562 ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด และผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ตรวจประเมินสถานศึกษา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี  2. โรงเรียนทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี