077038
Today
Yesterday
This Week
Last year
This Month
Last Month
This year
160
227
768
75220
3671
3615
77038

Your IP: 192.168.2.69
2019-05-23 16:27

กิจกรรม ข้อมูล ข่าว

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน สถานประกอบกิจการ และรัฐวิสาหกิจ ร่วมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562

Post by Ubonratchathani
on 02 พฤษภาคม 2562
ฮิต: 16

    วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน สถานประกอบกิจการ และรัฐวิสาหกิจ ร่วมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 ณ ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และสนามหน้าลานขวัญเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี  ในงานประกอบด้วยกิจกรรม การบริจาคโลหิต การมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนดีแต่ยากจน การมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดนิทรรศการ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการมอบรางวัลให้กับผู้ใช้แรงงาน มีผู้มาร่วมงาน 500 คน

 

สสค.อุบลราชธานี ร่วมสร้างการรับรู้ภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน

Post by Ubonratchathani
on 21 พฤษภาคม 2562
ฮิต: 4

  วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบส.อ.ยุทธศักดิ์ ศรีวรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ร่วมสร้างการรับรู้ภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ตามโครงการพ้ฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพและส่งเสริมการค้า การลงทุน และบริการ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ให้กับผู้ฝึกอบรม สาขานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมอบต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

 

สสค.อุบลราชธานี ร่วมสังเกตการณ์ การตรวจสารเสพติดในสถานประกอบกิจการ ณ บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัด

Post by Ubonratchathani
on 21 พฤษภาคม 2562
ฮิต: 4

วันที่ 21 พ.ค.62

       สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบ นายปรัศนัย สวามิชัย นิติกรชำนาญการ ร่วมสังเกตการณ์ การตรวจสารเสพติดในสถานประกอบกิจการ ณ บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 110 ม.6 ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีลูกจ้างเข้ารับการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 158 คน ผลการตรวจพบว่ามีลูกจ้าง 4 คน ผลการตรวจผิดปกติ ลูกจ้าง 2 คน ยอมรับว่าเสพสารเสพติด สถานประกอบกิจการจะได้ส่งตัวเข้ารับการบำบัดโดยสมัครใจต่อไป แต่ลูกจ้างอีก 2 คนอ้างว่ากินยารักษาโรคประจำตัว สถานประกอบกิจการได้ส่งตรวจซ้ำเพื่อคัดแยกสารเสพติด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี