102592
Today
Yesterday
This Week
Last year
This Month
Last Month
This year
123
146
366
101327
1849
7249
102592

Your IP: 192.168.2.69
2019-10-15 16:19

ขั้นตอนการรับและวินิจฉัยคำร้อง

.

กิจกรรม ข้อมูล ข่าว

สสค.อุบลราชธานี ตรวจกำกับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ณ บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด

Post by Ubonratchathani
on 03 ตุลาคม 2562
ฮิต: 4

        วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายอุดม หฤษฎ์วงศ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบนางธีราดา ศรีนุเสน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ตรวจกำกับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ณ บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีเทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นหน่วยฝึกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้ดำเนินการ

 

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย (จังหวัดอุบลราชธานี)

Post by Ubonratchathani
on 20 กันยายน 2562
ฮิต: 9

       วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 นายอุดม หฤษฎ์วงศ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย (จังหวัดอุบลราชธานี) ประจำปี 2562 พร้อมนำถุงยังชีพร่วมกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในฐานะพระบิดารัฐวิสาหกิจไทย ณ บริเวณอนุสรณ์รถจักรไอน้ำ สถานีรถไฟอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

สสค.อุบลราชธานี เป็นอาจารย์พิเศษในการบรรยายให้ความรู้กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Post by Ubonratchathani
on 02 กันยายน 2562
ฮิต: 33

   วันที่ 29 สิงหาคม 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบ ส.อ.ยุทธศักดิ์ ศรีวรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เป็นอาจารย์พิเศษในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงเกี่ยวข้องให้กับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 114 คน เป็นนักศึกษาปีที่ 3 จำนวน 58 คน และปีที่ 4 จำนวน 56 คน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

สสค.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือด้านการต่อต้านการการค้ามนุษย์

Post by Ubonratchathani
on 02 กันยายน 2562
ฮิต: 38

     วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 นายอุดม หฤษฎ์วงศ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือด้านการต่อต้านการการค้ามนุษย์ ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงจำปาสัก โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี