สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

Post on 20 กรกฎาคม 2560
by Ubonratchathani
ฮิต: 3639

ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ :
         สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ตั้ง : บริเวณศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ถนนอุปราช
       อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-4525-5459
โทรสาร : 0-4526-2526, 0-4524-2440