085028
Today
Yesterday
This Week
Last year
This Month
Last Month
This year
13
111
249
83858
1970
4609
85028

Your IP: 192.168.2.69
2019-07-16 01:09

ขั้นตอนการรับและวินิจฉัยคำร้อง

การให้บริการของเรา

Post on 20 กรกฎาคม 2560
by Ubonratchathani
ฮิต: 1214

ให้บริการ
  >> การคุ้มครองแรงงาน/ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครอง
แรงงาน ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน
  >> แรงงานสัมพันธ์           
  >> สวัสดิการแรงงาน
  >> มาตรฐานแรงงานไทย
  >> บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน/รับเรื่องราว
ร้องทุกข์กรณีลูกจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากนายจ้าง