กิจกรรม ข้อมูล ข่าวสาร

สสค.อุบลราชธานี เป็นอาจารย์พิเศษในการบรรยายให้ความรู้กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Post on 02 กันยายน 2562
by Ubonratchathani
ฮิต: 77

   วันที่ 29 สิงหาคม 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบ ส.อ.ยุทธศักดิ์ ศรีวรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เป็นอาจารย์พิเศษในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงเกี่ยวข้องให้กับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 114 คน เป็นนักศึกษาปีที่ 3 จำนวน 58 คน และปีที่ 4 จำนวน 56 คน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี