กิจกรรม ข้อมูล ข่าวสาร

สสค.อุบลราชธานี ตรวจติดตามผลการดำเนินการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ

Post on 23 สิงหาคม 2562
by Ubonratchathani
ฮิต: 133

   วันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายอุดม หฤษฎ์วงศ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย ส.อ.ยุทธศักดิ์ ศรีวรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ นางสาวนวลจันทร์ ทุ่งมล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง และโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ตรวจติดตามผลการดำเนินการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบกลุ่มเย็บผ้าทีซีโฮม บ้านหนองยาว ตำบลโพนงาน อำเภอเดชอุดม และกลุ่มปลูกสะระแหน่ บ้านหนองเสือ ตำบลหนองแต้ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี