กิจกรรม ข้อมูล ข่าวสาร

สสค.อุบลราชธานี ตรวจแรงงานสถานประกอบกิจการประเภทโรงงานผลิตน้ำแข็ง..

Post on 19 สิงหาคม 2562
by Ubonratchathani
ฮิต: 105

        วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบนางสาวนวลจันทร์ ทุ่งมล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจแรงงานสถานประกอบกิจการประเภทโรงงานผลิตน้ำแข็ง โดยบูรณาการตรวจร่วมกับผู้แทนโรงพยาบาลน้ำยืน โรงพยาบาลบุณฑริก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุณฑริก ในการคุ้มครองแรงงาน และสุขลักษณะในกระบวนการผลิต รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่พันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ณ สถานประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งในเขตพื้นที่อำเภอน้ำยืน และอำเภอบุณฑริก จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
        1. หจก.กรเดชน้ำยืน
        2. หจก.น้ำยืนกิจวารี
        3. หจก.บุณฑริกวารีเทพ
        4. หจก.ทิมทองจงเจริญ